BUBNJEVI

Bubnjevi su sastavni mašinski elementi trakastih transportera i  imaju zadatak da prenesu snagu i obrtni momenat motora na traku, promene pravac i smer trake.

Proizvodimo sve tipove bubnjeva prečnika omotača odnosno plašta od  Ø250mm do Ø1500mm i dužine od 500mm do 2000mm sa osovinama bubnja maksimalno do 3 200mm. Bubnjevi se mogu gumirati gumom debljine i tvrdoće po zahtevu kupca (δ≤ 30mm i ≤ 80 Sh-a).