REDUKTORI

Konstruisanje i proizvodnja reduktora, bazirana je na najnovijim saznanjima iz oblasti i tehnologije izrade prenosnika snage. Definisanje svih parametara reduktora, počev  od projektovanja  geometrije  i  kinematike  zupčastih  parova,  preko   izbora   alata, materijala i vrste termičke obrade do izbora  ulja  za  podmazivanje  i tehnologije izrade, izbora i proračuna ležajeva  i  načina  uležištenja i proračuna vratila, vrši se potpunom optimizacijom uz pomoć računara.

Zupčanici i vratila u reduktoru izradjeni su  od visokokvalitetnih čelika koji su namenjeni za poboljšanje ili cementaciju i  kaljenje, a zubi zupčanika završno obradjeni glodanjem, brušenjem ili HPG postupkom.

Na brušenim rukavcima vratila ugradjuju se kotrljajni ležajevi. Vrsta uležištenja vratila izabrana je tako da obezbedjuje ravnomernu raspodelu opterećenja ležaja, što omogućuje izbor adekvatnih ležaja manjih mera, dug vek i pouzdanost ležaja u radu.

Kutija prenosnika  izradjuje se livenjem ili zavarivanjem od konstruktivnog čelika i termički je tretirana . Na spoljnjoj površini kutije, izvršena je priprema za površinsku  zaštitu, antikorozivna zaštita  i  završno farbanje.

Unutrašnjost kutije reduktora je premazana antikorozivnom bojom otpornom na ulje, a ostali elementi uljem za konzerviranje.

Pre sklapanja reduktora, svi elementi  su pažljivo pregledani i kontrolisani, i kao takvi ugradjeni u reduktor. Nakon sklapanja, reduktor se pušta u probni rad, uz praćenje i dijagnostiku rada.

Na  reduktorima su  ugradjeni  prateći  elementi , uredjaj za ispust ulja, kontrolnik nivoa ulja-ventil  za  regulaciju pritiska u prenosniku (odušni ventil).

Zbog pojave dinamičkih preopterećenja u toku eksploatacije, koja mogu biti znatno veća od nominalnih,  projektna  snaga  reduktora  je znatno veća od nominalne (konzumne) snage, čime se obezbedjuje  potrebna pouzdanost reduktora u radu.

PODMAZIVANJE  REDUKTORA

Zupčasti parovi i ležajevi unutar reduktora podmazuje se potapanjem, uz korišćenje posebnih konstrukcija za prihvat i dovod ulja ili pritisno-cirkulaciono pomoću pumpe. Pumpa za pritisno podmazivanje može biti priključena na prenosniku ili odvojena  zasebnim pogonom.

HLAĐENJE REDUKTORA

Kutija reduktora konstruktivno je urađena da obezbedi termičku stabilnost prenosnika. Ukoliko se prekorači maksimalni termički kapacitet, odnosno za enormno visoke termičke uslove eksploatacije, potrebno je uvesti dodatno hlađenje reduktora. To se postiže ugradnjom ventilatora na ulaznom rukavcu reduktora ili ugradnjom hladnjaka ulja unutar kutije reduktora.