Čelične kugle

Proizvodimo čelične kugle za mlinove u rudarskoj industriji bakra, olova i cinka, u dimenzijama ∅40, ∅50, ∅60, ∅70, ∅80 i ∅90. Kugle se dobijaju sledećim metodama: valjanjem (∅40, ∅50 i ∅60), kao i kovanjem i valjanjem (∅70, ∅80 i ∅90). Kapacitet proizvodnje kugli je 4000 tona mesečno na nivou veličine ∅60.