Odlivci

U našem proizvodnom programu imamo sledeće grupe odlivaka:

SIVI LIV

U zavisnosti od vrste i namene radimo odlivke u kvalitetima od SL100 do SL350, kao i vatrootporni sivi liv VHSL, o čemu kupcu dostavljamo fabrički atest o hemijskom sastavu i mehaničkim karakteristikama.

Kao zaseban deo grupe materajila SIVI LIV je i naš standardizovani šahtovski program. Možemo Vam ponuditi ramove i poklopce različitih dimenzija i nosivosti, od „lakih baštenskih“ nosivosti 150kg do „teških“ za teretni saobraćaj nosivosti 40 tona. Takođe u ponudi imamo i kišne rešetke sa i bez okvira različitih dimenzija i nosivosti.

UGLJENIČNI ČELIČNI LIV

U ovu grupu spadaju čelici gde osim ugljenika ostali elementi sa svojim masenim udelima nemaju bitan uticaj na mehaničke karakteristike dela. Ovo su uglavnom čelici opšte namene (SRPS ČL0400, ČL0500, ČL0600 itd.)

LEGIRANI ČELIČNI LIV ZA POBOLJŠANJE

Ovaj materijal upotrebljava se za izradu konstrukcionih delova koji su u radu izloženi velikim i složenim naprezanjima. Termičkim postupkom poboljšanja – kaljenjem i otpuštanjem dobijaju se kod ovih materijala optimalne mehaničke osobine. Delovi od ovih materijala koriste se isključivo u poboljšanom stanju jer samo tako obrađeni imaju visoku granicu razvlačenja, dobru čvstinu i žilavost. Posebno se preporučuju za dinamički napregnute delove i kod naizmeničnih naprezanja i udara. U ovu grupu spadaju čelici sledećih SRPS oznaka: ČL4730, ČL4731, ČL4732, ČL7130, ČL7431 i dr.

LEGIRANI ČELIČNI LIV OTPORAN NA HABANJE

Ovaj materijal upotrebljava se za izradu delova za rudarsku i cementnu industriju. Zahtevi za rezervnim delovima su takvi da se traže materijali koji imaju što veću otpornost na habanje, pa je ova grupa materijala pogodna za izradu obložnih ploča mlinova, obloga, čeljusti drobilica, čekića za drobilice, zuba bagera, članaka gusenica itd. Ova grupa čelika se naziva još i „manganski čelici“ jer je mangan bitan legirajući element. U ovu grupu spadaju sledeći materijali sa SRPS oznakama: ČL3134, ČL3160, ČL3460 i dr.

NERĐAJUĆI I HEMIJSKI POSTOJANI ČELIČNI LIV

Delovi od ovakvog čeličnog liva najčešće se koriste u hemijskoj, prehrambenoj, naftnoj i tekstilnoj grani industrije i industriji celuloze gde je hemijska postojanost veoma bitna karakteristika. U ovu grupu spadaju sledeći materijali sa SRPS oznakama : ČL4570,  ČL4571, ČL4572, ČL4573, ČL4574 i dr.

VATROOTPORNI ČELIČNI LIV

Karakteristika ovih materijala je da se koriste u uslovima vrlo visokih temperatura (do 1200°C).U ovu grupu spadaju sledeći materijali sa SRPS oznakama : ČL4271, ČL4272, ČL4273, ČL4576, ČL4577,  ČL4578 i dr.

Ukoliko  niste sigurni koji kvalitet materijala je potreban u Vašem konkretnom slučaju, budite slobodni da nam se obratite i naši stručnjaci će Vam pomoći oko izbora najadekvatnijeg materijala.

Posted Under